Dei arbeider målretta med menneske med spesifike utfordringar:

  • Kvardagsmeistring
  • KOLS - team
  • Demensteam
  • Kreftteam

Ta kontakt om du lurar på meir detaljar rundt arbeidet.