Tomteleige

På eigedomen Brokkeheien, gnr.123, bnr.7 på Skafsåheia.

Festekontraktene blei etablert i 1979. Då var festeavgifte kr.500,- pr.tomt i året.

Frå 01.01.2000 blei leiga på tomtene justert opp til kr.1405,- i året.

Kjøp av tomteareal som tilleggsareal

Prisen på råtomt tilleggsareal i regulera felt er på kr.53.50 pr.m2 i 2008.

I tillegg kjem oppmålingsgebyret og eventuelt dokumentavgift til staten ved overføring av heimelen.

Industriareal

Prisen for råtomt industriareal inkludert refusjon for vatn og kloakk er på kr.34.50 pr.m2 i 2008.

I tillegg kjem oppmålingsgebyret og eventuelt dokumentavgift til staten ved overføring av heimelen.