Vedtekter for kulturprisen i Tokke

Årstall Namn  
2021 Magne Ljosdal og Rallarspelet/Rallardagen på Åmdals Verk

Leiar i bygdesogenemda for gamle Lårdal herad, innsamling av gamle bilete, registrering av gamle husmannsplassar og støylar, tidlegare leiar i kulturutvalet i Tokke kommune, medlem i Tokke historielag og spelemannslaget Sullarguten.

Årleg kulturdag i snart 40 år der heile lokalsamfunnet deltek. Rallarspelet viser ulike sider av gruvearbeidarlivet, utført av lokale skodespelarar og musikarar.

2020 Fjellkyrkjelaget Starta arbeidet med å få etablert ei fjellkyrkje for 30 år sidan. Fjellkyrkja stod ferdig i 2009. Laget samlar inn midlar kvart år som sikrar drift av kyrkja. Har i over ti år samla folk til ulike arrangement i kyrkja.
2019 Sigrunn Lie Brattekås Sigrunn fortener prisen for sitt store engasjement for å ta vare på lokalhistoria ved å skrive den ned, men og for den pådrivaren ho er for å ivaretake gamle handverkstradisjonar som står i fare for å ikkje verte vidareførte.  Ho skrive bøkane om Dalen Hotell, knivmakaren Bjørn Kleppo, knivmakaren Gunnar Omdal og rosemålaren Knut K. Hovden. Sigrunn har vore ein aktiv medlem av lokalstyret ved Vest-Telemark Museum Eidsborg, Tokke historielag og Tokke husflidslag, der ho har vore initiativtakar til og delteke i fleire ulike prosjekt. I tillegg har ho vore medlem av arbeidsgruppa som har jobba med ny bygdesoge for gamle Lårdal herad
2018 Unni Bendiksen Unni har skrivi 4 flotte bøkar, utgitt 2013 – 2016, alle i samme serie og format. Ho har også vore aktiv om med i styret for Åmdals Verk gruver i mange år. Bidrar som guide i gruva om sumaren og ellers når det trengs. Aktivt med og arrangerer Rallardagen kvart år.
2017 Styret for Grimdaltunet Deira innsats gjennom mange år og fantastiske arbeid som har gjort på Grimdalstunet, både museet og garden, har vore frivillig arbeid og er gjort på dugnad.
2016 Gunvor og Gard Mandt  Omfattende dokumentering av lokalhistorie gjennom film. Ekteparet har filma og redigert mange viktige hendingar i Tokke frå 2005 til 2015.
2015 Gunstein Magne Seltveit Engasjement og dugnadsarbeid gjennom arbeid og fritid, særskilt med fokus på barn og unge. Arbeidet med Skafså Fjellkyrkje.
2014 Høydalsmo idrettslag Gjennom fleire år har arbeidd med rektruttering innan fleire idrettsgreiner, og fleire utøvarar har oppdnådd gode resutat i orientering, langrenn og hopp. Resultatat til Sanna Grønlid, den fyrste kvinnelige vardsmeister i skiskyting og Mangus Krog, Ol-meister.
2012 Einar Strand Aktiv idrettsutøvar, dugnadsarbeid ut over det vanlege (Lårdalsstigen), årelange styreverv i Høydalsmo IL
2011 Anne og Gjermund Fles Dugnadsarbeid ut over det vanlege innan idrett, museum, lokalsamfunn. Anne har skrive mange historiske spelstykkje og bok om oppvekst på husmannsplass i Bandakslid
2010 Oddvar Byggland Dugnadsarbeid ut over det vanlege i Høydalsmo IL i over 50år
2009 Torgrim Otterholt Generelt kulturarbeid, men spesielt for arbeidet for Lårdal Bygdemuseum, seinare Vest-Telemark Museum, i støttelaget og som styreleiar i ei årrekkje
2008 Arne T. Aabø Generelt og allsidig kulturarbeid. Aktiv folkemusikar, skribent og idrettsutøvar, mellom anna
2007 Dagfinn Midtbø Kulturarbeid, særskilt Grimdalstunet og Tokke historielag
2006 Zbigniew Radziej Musikklivet i Tokke
2005 Ivar Haukelidsæter Ruiplassen
2003 Olai Lie Den eldste skihopparen i verda
2001 Aanund Fles og Else Heimdal Dugnadsinnsats Åmdals Verk Gruver og lagsarbeid / sundagsskulearbeid, lagsarbeid og song
1999 Tokke trekkspelklubb Underhaldning og musikkglede i kvardagen
1997 Reidun og Finn Abrahamsen Speidar- og  ungdomsarbeid
1996 Gunvald Solberg Huka hoppanlegg i Høydalsmo
1995 Arthur Haugen Sundagskulearbeid
1994 Nemnda for Åmdals Verk Gruver Oppbygging av gruvemuseet på Åmdals Verk
1993 Arne O. Lie Lagsarbeid, skriving og ålment kulturarbeid
1992 Klas Vistad Kveding, lagsarbeid og ålment kulturarbeid
1991 Margit og Aslak Aasland Felespel, skriving og husflidsarbeid
1990 Magnhild Gaastjønn og Margit Bergland (Dalen ) Bunadsarbeid m.m. / skriving
1989 Gunnar Aalandslid d.e. og Kristi Underdal Husflidarbeid
1988 Ingerid og Kjell Fosli Sundagskulearbeid
1987 Birger Bastiansen Kartlegging av gruver og Åmdals Verk Gruver
1986 Tokke husflidslag og Mo og Skafså bondekvinnelag Lagsarbeid
1985 Ingebjørg Tveito Skrivearbeid , dikt m.m.
1984 Kjell Stahl Korps, kor og musikkliv elles
1983 Bjarne Herrefoss Hardingfelespel
1982 Olav Grimdalen Ålment kulturarbeid og lagsarbeid
1981 Tarjei Haugo og Nils K. Lio d.e Smedarbeid