NAV VEST-TELEMARK

 

TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 1000-1400

 

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 96011238 Anne Marie Aasheim

IA –Rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

DIREKTE NR TIL :

TELEFONLISTE TOKKE- STATLEGE YTINGAR

ÅSE WRÅLID                                          TLF 41283592

CECILIE NESHEIM                                 TLF 46924948

LIV BRUBAKK                                         TLF 90549352

KURT JOAR WRÅLID                             TLF 90418138

JANNE HAUGLAND                                TLF 40104946

VIVIANA BURGOS                                  TLF 40914647

ÅSTA Børte                                              TLF 94984761

SUSANNE LIEN                                       TLF 40616823

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN