SFO i Tokke er eit frivillig omsorgstilbod for barn frå 1. - 4. klasse. 

Ved særskilde høve gjeld tilbodet for barn t.o.m. 7. klasse.

Det er eit SFO-tilbod på alle skulane/oppvekstsentra.

Dei som har deltidsplass i SFO, har også høve til å kjøpe ekstra dagar.