Vaksinering

Tilbod om koronavaksinering i Tokke kommune

Drop-in på Tokke kulturhus torsdag 21. juli og fredag 5. august, kl. 12.00-14.00. Dette gjeld for dei som er 75 år og eldre som ynskjer 4. dose, og for alle aldersgrupper som ynskjer 1., 2. eller 3. dose.

For dei som bur på institusjon og omsorgssenteret vert det sett opp eige tidspunkt for vaksinering på helsesenteret. 

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksinering med 4. dose til 65-74 åringane og 18-64 åringar med underliggjande risikotilstandar frå 1. september. Det vil kome informasjon om aktuelle drop-in dagar for dette på Tokke kulturhus etter kvart.

Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose - FHI

Koronavaksine - helsenorge.no

 

HUSK ved born under 16 år fyll ut Samtykkeskjema

Informasjon om anbefalt intervall mellom vaksinedoser, og anbefaling om vaksine i ulike aldersgrupper/ enkeltgrupper finn de her:

Informasjon om når ein fekk førre dose med vaksine finn ein på helsenorge.no.

 

 

Vaksinestatus

Vaksinestatus:

På denne sida hjå Folkehelseinstituttet finn du statistikk om koronavaksinasjon i Norge.
Sida oppdateras kvar dag kl. 13.00.