Leiinga har hovudkontor på Dalen. Det betyr at rektor Siv Reidun , Administrativ leiar  og Studieleiar  er mest på Dalen men også litt i Seljord. Studiespesialiserande avdeling er leia av Åsne og Yrkesfagavdelinga er leia av Kevin.

På Dalen finn du også Ressurssenteret, leia av John Erik,  Opplæringskontoret for offentleg tilsette i Vest-Telemark (OKOS), leia av Elisabeth, og snoskuteropplæring og fengselsundervisninga leia av Lars Torstein. 

På skulen blir det lagt opp til at alle skal trivast og lære mykje. Motto "Alle kan - me hjelper deg fram". Det betyr at me har trua på dine evner,  og at du skal finne den nødvendige hjelpa hos oss for å nå måla dine. 

Me har også mål om å kunne gje eit så breitt utdanningstilbod som mogleg, slik at dei aller fleste elevane i Vest-Telemark kan få gå på nærskulen sin, og sleppe å reise på hybel for tidleg.

 

Studietilbod

Utdanningsprogram: Studiespesialiserande (STS)

 • VG1 Studiespesialiserande
 • VG2 Studiespesialiserande
 • VG3 Studiespesialiserande
 • STS med arbeidslivstrening

Elektro (EL)

 • VG1 Elektrofag
 • VG2 Elenergi

Helse- og oppvekst (HO)

 • VG1 Helse- og  oppvekstfag
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • VG2 Helsearbeidarfag

Teknikk og industriell produksjon (TIP)

 • VG1 Teknikk og industriell produksjon A
 • VG1 Teknikk og industriell produksjon B
 • VG2 Industriteknologi
 • VG2 Arbeidsmaskiner
 • VG2 Kjøretøy